Přejeme pěkné prázdniny
 
 
 
Aktuální informace
Přehled sešitů a pomůcek potřebných pro výuku na školní rok 2018/2019
ZŠ Bartuškova
Anonymní e-poradna pro děti a rodiče pana psychologa Krpouna
Pro děti a rodiče třebíčských škol je k dispozici anonymní e-poradna pana psychologa Krpouna. Služba je...
ZŠ Bartuškova
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Naše škola se od září 2018 zapojila do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Od září do začátku června bylo vysbíráno: přes 78...
ZŠ Bartuškova
Sportovní den
V pátek 22. 6. 2018 se konal na prvním stupni sportovní den. Do soutěží se mohly zapojit všechny děti z prvního stupně. V každé...
ZŠ Bartuškova
Sběr papíru
V úterý 19. června 2018 se uskutečnila poslední sběrová akce ve školním roce 2017/2018. Celkem bylo sebráno 4 040 kg starého papíru...
ZŠ Bartuškova
Intenational Cup 2018 v italském Cesenaticu
Ve dnech 8.–10. 6. 2018 se konal v italském Cesenaticu závod TeamGym International Cup 2018. Celkem se zúčastnily 4 státy...
ZŠ Bartuškova

Kalendář školních akcí


Září

Zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků 04.09.2017
Sběrový den starého papíru 12.09.2017
Dotazníkové šetření před adaptačním programem pro třídní kolektivy (6. ročník) 14.09.2017
Adaptační program pro třídní kolektiv (6.B) 20.09.2017
Turnaj v pexesu (soutěž na 1. stupni) 25.09.2017
Dlouhodobý preventivní program (4. ročník) 25.09.2017
Prvňáčci na přechodech - preventivně výchovná akce Městské policie Třebíč v rámci Evropského týdne mobility (1. ročník) 26.09.2017
Beseda k volbě povolání na Úřadu práce Třebíč (9.A) 26.09.2017
Projekt Zelený svět (7. ročník) - Běh lesním královstvím 27.09.2017
Ředitelské volno pro žáky obou stupňů (provozní důvody) 29.09.2017

Říjen

Návštěva zoologické zahrady v Jihlavě (3.A,4.C) 02.10.2017
Beseda k volbě povolání na Úřadu práce Třebíč (9.B) 03.10.2017
Přespolní běh-okresní kolo (vybraní žáci 6.-9.S) 03.10.2017
Minifotbal - okrskové kolo 04.10.2017
Adaptační program pro třídní kolektiv (6.C) 04.10.2017
Běh naděje v Třebíči (6. a 7. ročník) 05.10.2017
Bijásek (8. a 9. ročník) - film Anthropoid 09.10.2017
Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4.C) 09.10.2017
Beseda k volbě povolání na Úřadu práce Třebíč (9.S) 10.10.2017
Bezpečně doma a venku - jak se chovat, když jsem sám doma nebo na ulici (2. ročník) 10.10.2017
Přespolní běh-krajské kolo (vybraní žáci 2. stupně) 11.10.2017
Minifotbal - okresní kolo 11.10.2017
Legiovlak - návštěva muzea v replice legionářského vlaku na třebíčském nádraží (5.A,B, 8.A,B,S, 9.A,B,S) 11.10.2017 - 13.10.2017
Stříkačka (3. ročník) 12.10.2017
Roadshow Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč v naší tělocvičně (ukázka činností a dovedností studentů OA a HŠ Třebíč) 16.10.2017
Dlouhodobý preventivní program (4. ročník) 16.10.2017
Soutěž ve skládání puzzle (1. stupeň) 17.10.2017
Dějepisná exkurze - Gotické památky Prahy (8. ročník) 18.10.2017
Okresní kolo v zimním čtyřboji (šplh 4,5 m, skok z místa, člunkový běh, hod medicimbalem do dálky) na ZŠ Bartuškova 18.10.2017
Návštěva veletrhu vzdělávání DIDACTA v prostorách Střední průmyslové školy Třebíč (9. ročník) 19.10.2017
Pohár města Příbrami v soutěži TeamGym a TeamGym Junior 21.10.2017
Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4.B) 23.10.2017
Sběrový den starého papíru 24.10.2017
Projekt Zelený svět (7. ročník) - prezentace prací žáky a ocenění nejlepších skupin 25.10.2017
Projekt Podpora řemesel na SPŠ Třebíč - praktické aktivity a seznámení s náplni jednotlivých výučních a maturitních oborů (8.A+9.A) 30.10.2017
Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4.C) 30.10.2017
Polsko – země kříže, podzemí, divočiny a srdce - audiovizuální pořad (7. ročník) 31.10.2017

Listopad

Adaptační program pro třídní kolektiv (6.A) 01.11.2017
Okrskové kolo v halové kopané na ZŠ TGM v Moravských Budějovicích (6. a 7. ročník - výběr) 01.11.2017
Návštěva městské knihovny Okružní (3.A,4.B) 02.11.2017
Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4.B) 02.11.2017
Baby TeamGym v Třebíči – dvojboj (trampolína, tumbling) v tělocvičně ZŠ Bartuškova 04.11.2017
Dlouhodobý preventivní program (4. ročník) 06.11.2017
Bruslení na zimním stadionu (6.S,7.S,8.S,9.S) 07.11.2017
Návštěva městské knihovny Okružní (2.C) 08.11.2017
Školní florbalový turnaj (1.-5. ročník) 08.11.2017
Exkurze 7.B do Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci 09.11.2017
Návštěva městské knihovny Okružní (5.A) 10.11.2017
Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.A) 10.11.2017
Piškvorky (soutěž) 10.11.2017
Účast gymnastek na Republikové finále Poháru ČASPV v soutěži TeamGym (Trutnov) 11.11.2017
Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.B) 13.11.2017
Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.C) 14.11.2017
Bruslení na zimním stadionu (6.S,7.S,8.S,9.S) 14.11.2017
Komáři se ženili - divadelní představení v divadle Pasáž Třebíč pro 1. stupeň ZŠ (3.+4.ročník) 15.11.2017
Adaptační program pro třídní kolektiv (6.S) 15.11.2017
Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4.A) 16.11.2017
Jak se nestát obětí - beseda městské policie pro dívky 7. tříd s ukázkou sebeobrany 21.11.2017
Okrskové kolo ve florbalu na ZŠ Bartuškova (6. a 7. ročník-výběr) 22.11.2017
Návštěva městské knihovny Okružní (2.A) 22.11.2017
Návštěva městské knihovny Okružní (3.C) 23.11.2017
Jak předcházet nebezpečným situacím - teorie + ukázka sebeobrany (8. ročník) 23.11.2017
Tréninkový kemp České gymnastické federace 25.11.2017 - 26.11.2017
Anthropos + planetárium Brno - exkurze 6. ročníku 28.11.2017 - 30.11.2017
Okrskové kolo ve florbalu na ZŠ Bartuškova (8. a 9. ročník-výběr) 29.11.2017
Dějepisná olympiáda - školní kolo (7.-9. ročník) 29.11.2017
Návštěva městské knihovny Okružní (4.C) 30.11.2017
Okresní kolo v plavání základních škol v Moravských Budějovicích 30.11.2017
Recitační soutěž (1. stupeň) 30.11.2017

Prosinec

Republikové finále Poháru AŠSK ČR v gymnastické soutěži TeamGym (na naší škole) 01.12.2017 - 02.12.2017
Návštěva městské knihovny Okružní (3.A) 06.12.2017
Fotbalový turnaj pro žáky 1. a 2. ročníku 06.12.2017
Mladý chemik (Brno) - oblastní kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 06.12.2017
Přání k mání - návštěva filmového představení (1.-6. ročník) 07.12.2017
Začarovaný les - návštěva divadelního představení (2.B) 11.12.2017
Bijásek (8. a 9. ročník) - film Jackie 11.12.2017
Vánoční dílničky na 1. stupni - vyrobte si vánoční ozdoby a drobné dárečky 12.12.2017
Sběrový den starého papíru 12.12.2017
Den otevřených dveří 12.12.2017
Návštěva městské knihovny Okružní (4.B) 13.12.2017
Návštěva městské knihovny Okružní (5.A) 14.12.2017
Přání k mání - návštěva filmového představení (7.-9. ročník) 14.12.2017
Čertoviny - pohádka v kině Pasáž pro 2.-4. ročník 18.12.2017
Prezentace ročníkových prací v projektu Modrá planeta žáky 9. ročníku 18.12.2017
Cesty vánočním časem - interaktivní program v třebíčském podzámčí (1. ročník) 18.12.2017 - 21.12.2017
Vánoční florbalový turnaj našich žáků ve školní tělocvičně (1.-9. ročník) 19.12.2017 - 20.12.2017
Vánoční odpolední vystoupení gymnastek Gym clubu Třebíč v naší tělocvičně pro rodiče 20.12.2017
Návštěva městské knihovny Okružní (5.B) 20.12.2017
Křesťanské Vánoce (1. stupeň) 20.12.2017 - 22.12.2017
Návštěva městské knihovny Okružní (3.C) 21.12.2017
Vánoční exhibice našich gymnastek a děvčat z kroužku aerobiku ve školní tělocvičně (oba stupně) 21.12.2017

Leden

ZOOkoutek - exkurze 2.A 03.01.2018
Exkurze do hvězdárny a planetária Brno (5.A,B) 04.01.2018
Inspekční činnost České školní inspekce na naší škole 04.01.2018 - 15.01.2018
Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo 05.01.2018
Turnaj ve vybíjené žáků 4. ročníku (tělocvična ZŠ Bartuškova) 08.01.2018
Lyžařský výcvikový kurz (7.A,B) 08.01.2018 - 14.01.2018
Návštěva městské knihovny Okružní (2.C) 10.01.2018
Sběrový den starého papíru 16.01.2018
Návštěva budoucích prvňáčků z MŠ Lidická v 1. třídě 16.01.2018
Účast žáků na okresním kole Dějepisné olympiády v DDM Borovina 16.01.2018
Návštěva budoucích prvňáčků z MŠ Bartuškova v 1. třídě 17.01.2018
Návštěva městské knihovny Okružní (3.A) 18.01.2018
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků před zápisem do 1. tříd v MŠ Lidická 18.01.2018
Lyžařský výcvikový kurz (7.S) 20.01.2018 - 26.01.2018
Účast žáků na okresním kole Matematické olympiády 5. a 9. ročníku 24.01.2018
Čertoviny - pohádka v kině Pasáž pro 2.-7. ročník 25.01.2018
Návštěva městské knihovny Okružní (3.C) 25.01.2018
Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo (6.-7. ročník) 25.01.2018
Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo (8.-9. ročník) 26.01.2018
Veselá zima - divadelní představení pro 1. ročník v MŠ Bartuškova 26.01.2018
Zimní olympiáda MŠ 30.01.2018
Chemická olympiáda - školní kolo 30.01.2018

Únor

Návštěva městské knihovny Okružní (4.C) 01.02.2018
Kuželky na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (2.A) 01.02.2018
Beseda o práci městské policie pro žáky 9. ročníku 06.02.2018
Prevence dětských úrazů - dopravní výchova (3.ročník) 07.02.2018
Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4. ročník-výběr žáků) 08.02.2018
Plavecký výcvik (4. ročník) 12.02.2018
Bijásek (8. a 9. ročník) - film Všechno, úplně všechno 12.02.2018
Pevnost Boyard - soutěž školních družstev DDM Třebíč (4.C) 13.02.2018
Návštěva městské knihovny Okružní (4.B) 14.02.2018
Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky - audiovizuální program vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 (7. ročník) 14.02.2018
Pevnost Boyard - soutěž školních družstev DDM Třebíč (3.A) 15.02.2018
Pevnost Boyard - soutěž školních družstev DDM Třebíč (4.B) 15.02.2018
Návštěva městské knihovny Okružní (3.C) 15.02.2018
HUGO a FUGO (Profese a řemesla) - divadelní představení pro 1. ročník v MŠ Bartuškova 16.02.2018
TeamGym - okresní přebor sportovní gymnastiky 17.02.2018
Plavecký výcvik (4. ročník) 19.02.2018
Sběrový den starého papíru 20.02.2018
Hrou proti AIDS - interaktivní hra zaměřená na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV (9. ročník) 20.02.2018
Návštěva městské knihovny Okružní (2.A) 21.02.2018
Vědomostní kvíz - soutěž žáků 2.-5. ročníku 22.02.2018
Návštěva městské knihovny Okružní (3.A) 22.02.2018
Alternátor-ekotechnické centrum Třebíč (2.A) 23.02.2018
Turnaj ve vybíjené žáků 5. ročníku - okrskové kolo (ZŠ Horka-Domky) 23.02.2018
Alternátor-ekotechnické centrum Třebíč (8.B) 23.02.2018

Duben

Návštěva zoologické zahrady v Jihlavě (1. ročník) 03.04.2018
Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.B) 05.04.2018
Pythagoriáda - matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd (školní kolo) 05.04.2018
Zápis do 1. tříd (Pá 14:00-18:00, So 8:00-11:00) 06.04.2018 - 07.04.2018
Plavecký výcvik (4. ročník) 09.04.2018
Bijásek (8. a 9. ročník) - film Smrtihlav 09.04.2018
Účast školy v akci Čistá Vysočina - sběr odpadu a úklid okolí školy a Libušina údolí 09.04.2018
Volejbalový turnaj na ZŠ Týnské - okresní kolo (8.-9. ročník) 10.04.2018
První pomoc (8. ročník) - přednáška o kardiopulmonální resuscitaci a první pomoci při krvácení 10.04.2018 - 12.04.2018
Návštěva městské knihovny Okružní (5.A) 12.04.2018
Návštěva Úřadu práce Třebíč (8. ročník) 12.04.2018 - 03.05.2018
Kostitřas - soutěž pro amatérské taneční skupiny v Bystřici nad Pernštejnem (děvčat z kroužku aerobiku) 14.04.2018
Plavecký výcvik (4. ročník) 16.04.2018
Nejbohatší ekosystémy planety Země - výchovně vzdělávací projekt (3.-5. ročník, 6.A, 7.A)) 16.04.2018
Účast žáků na okresním kole Matematické olympiády 6.-8. ročníku 17.04.2018
Sběrový den starého papíru 17.04.2018
Jarmark BIO a EKO výrobků na Karlově náměstí (9.A) 18.04.2018
Soutěž ve zpěvu (1. stupeň) 18.04.2018
Cihla k cihle - konstrukční soutěž se stavebnicí Teifoc pro žáky 6.-7. ročníků kraje Vysočina - okresní kolo 20.04.2018
Projektu Krokus-sázení žlutých krokusů jako připomínka dětských obětí holokaustu (Holocaust Education Trust Ireland ve spolupráci s Židovským muzeem Praha) 20.04.2018
Školní akce ke Dni Země na Karlově náměstí 20.04.2018
Krajská přehlídka pódiových skladeb v Počátkách u Pelhřimova - děvčata z gymnastiky a aerobiku 21.04.2018
Plavecký výcvik (4. ročník) 23.04.2018
Týdenní kurz s rodilým mluvčím v anglickém jazyce (9.B,S) 23.04.2018 - 27.04.2018
Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.C) 24.04.2018
Exkurze na třídící linku společnosti ESKO-T a skládku komunálního odpadu v Petrůvkách (9.S) 24.04.2018
Návštěva městské knihovny Okružní (3.C) 26.04.2018
Státní zdravotní ústav Jihlava - přednáška (5. ročník) 26.04.2018
Nosáčkova dobrodružství - návštěva divadelního představení (2.A) 26.04.2018
Mistrovství ČR TeamGym ČGF v Praze 27.04.2018 - 29.04.2018

Květen

Exkurze na třídící linku společnosti ESKO-T a skládku komunálního odpadu v Petrůvkách (9.B) 09.05.2018
Návštěva ekol. střediska Chaloupky - Cesta k sýru (6.ABC, 7.BS) 10.05.2018 - 29.05.2018
Exkurze na třídící linku společnosti ESKO-T a skládku komunálního odpadu v Petrůvkách (9.A) 28.05.2018

Červen

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 06.06.2018
Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd v kině Pasáž (15:00 - 17:00) 26.06.2018
 
Foto dne

 
Červenec 2018
ZŠ Bartuškova | předchozí mesíc
ZŠ Bartuškova | následující mesíc
 
Po Út St Čt So Ne
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Partneři školy
Gym club Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Městská knihovna Třebíč
Úřad práce
Policie ČR