Přejeme pěkné prázdniny
 
 
 
Aktuální informace
Přehled sešitů a pomůcek potřebných pro výuku na školní rok 2018/2019
ZŠ Bartuškova
Anonymní e-poradna pro děti a rodiče pana psychologa Krpouna
Pro děti a rodiče třebíčských škol je k dispozici anonymní e-poradna pana psychologa Krpouna. Služba je...
ZŠ Bartuškova
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Naše škola se od září 2018 zapojila do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Od září do začátku června bylo vysbíráno: přes 78...
ZŠ Bartuškova
Sportovní den
V pátek 22. 6. 2018 se konal na prvním stupni sportovní den. Do soutěží se mohly zapojit všechny děti z prvního stupně. V každé...
ZŠ Bartuškova
Sběr papíru
V úterý 19. června 2018 se uskutečnila poslední sběrová akce ve školním roce 2017/2018. Celkem bylo sebráno 4 040 kg starého papíru...
ZŠ Bartuškova
Intenational Cup 2018 v italském Cesenaticu
Ve dnech 8.–10. 6. 2018 se konal v italském Cesenaticu závod TeamGym International Cup 2018. Celkem se zúčastnily 4 státy...
ZŠ Bartuškova

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání


Č.j.: ZŠ a MŠ TR-Ba  77/2018


Ředitel Základní školy a mateřské školy Třebíč, Bartuškova 700, jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 46 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku  takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí uchazečů ke školnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019  s tímto registračním  číslem:

 Registrační čísl
 Rozhodnuto
  Registrační čísl
 Rozhodnuto
 01/18 přijat (a)  34/18 přijat (a)
 02/18 přijat (a)  35/18 přijat (a)
 03/18 přijat (a)  36/18 přijat (a)
 04/18 přijat (a)  37/18 přijat (a)
 05/18 přijat (a)  38/18 přijat (a)
 06/18 přijat (a)  39/18 přijat (a)
 08/18 přijat (a)  40/18 přijat (a)
 10/18 přijat (a)  41/18 přijat (a)
 12/18 přijat (a)  42/18 přijat (a)
 13/18 přijat (a)  43/18 přijat (a)
 14/18 přijat (a)  44/18 přijat (a)
 15/18 přijat (a)  45/18 přijat (a)
 16/18 přijat (a)  46/18 přijat (a)
 17/18 přijat (a)  47/18 přijat (a)
 18/18 přijat (a)  48/18 přijat (a)
 20/18 přijat (a)  49/18 přijat (a)
 21/18 přijat (a)  50/18 přijat (a)
 22/18 přijat (a)  51/18 přijat (a)
 23/18 přijat (a)  52/18 přijat (a)
 24/18 přijat (a)  53/18 přijat (a)
 26/18 přijat (a)  54/18 přijat (a)
 27/18 přijat (a)  55/18 přijat (a)
 28/18 přijat (a)  56/18 přijat (a)
 29/18 přijat (a)  57/18 přijat (a)
 30/18 přijat (a)  58/18 přijat (a)
 31/18 přijat (a)  59/18 přijat (a)
 32/18 přijat (a)  60/18 přijat (a)
 32/18 přijat (a)   

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 9. 04. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 9. 04. 2018 na webových stránkách školy http://www.zsbartuskova.cz// . Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat  do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání  se podává u ředitele školy, který rozhodnutí vydal a rozhoduje o něm Krajský úřad  kraje Vysočina.

Mgr. Leoš Šeda

ředitel školy

Dokumenty ke stažení

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018-19.pdf [356,7kB]
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/19 [356,7kB]
 
Foto dne

 
Červenec 2018
ZŠ Bartuškova | předchozí mesíc
ZŠ Bartuškova | následující mesíc
 
Po Út St Čt So Ne
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Partneři školy
Gym club Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Městská knihovna Třebíč
Úřad práce
Policie ČR