Přejeme pěkné prázdniny
 
 
 
Aktuální informace
Přehled sešitů a pomůcek potřebných pro výuku na školní rok 2018/2019
ZŠ Bartuškova
Anonymní e-poradna pro děti a rodiče pana psychologa Krpouna
Pro děti a rodiče třebíčských škol je k dispozici anonymní e-poradna pana psychologa Krpouna. Služba je...
ZŠ Bartuškova
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Naše škola se od září 2018 zapojila do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Od září do začátku června bylo vysbíráno: přes 78...
ZŠ Bartuškova
Sportovní den
V pátek 22. 6. 2018 se konal na prvním stupni sportovní den. Do soutěží se mohly zapojit všechny děti z prvního stupně. V každé...
ZŠ Bartuškova
Sběr papíru
V úterý 19. června 2018 se uskutečnila poslední sběrová akce ve školním roce 2017/2018. Celkem bylo sebráno 4 040 kg starého papíru...
ZŠ Bartuškova
Intenational Cup 2018 v italském Cesenaticu
Ve dnech 8.–10. 6. 2018 se konal v italském Cesenaticu závod TeamGym International Cup 2018. Celkem se zúčastnily 4 státy...
ZŠ Bartuškova

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Č.J.: ZŠaMŠ TR-Ba 154/2018

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700  jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání  od následujícího školního roku  takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí  těchto uchazečů k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské  škole Třebíč, Bartuškova 700 ve školním roce 2018/2019 s tímto registračním  číslem:

 Registrační čísl
 Rozhodnuto
 02/18 přijat (a)
 04/18 přijat (a)
 05/18 přijat (a)
 07/18 přijat (a)
 08/18 přijat (a)
 09/18 přijat (a)

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 11. 05. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 11. 05. 2018 na webových stránkách školy www.zsbartuskova.cz.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OŠMS v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a to podáním učiněným u ředitele školy, který tato rozhodnutí vydal.


Mgr. Leoš Šeda

ředitel školy

 
Foto dne

 
Srpen 2018
ZŠ Bartuškova | předchozí mesíc
ZŠ Bartuškova | následující mesíc
 
Po Út St Čt So Ne
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Partneři školy
Gym club Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Městská knihovna Třebíč
Úřad práce
Policie ČR