Přejeme pěkné prázdniny
 
 
 
Aktuální informace
Přehled sešitů a pomůcek potřebných pro výuku na školní rok 2018/2019
ZŠ Bartuškova
Anonymní e-poradna pro děti a rodiče pana psychologa Krpouna
Pro děti a rodiče třebíčských škol je k dispozici anonymní e-poradna pana psychologa Krpouna. Služba je...
ZŠ Bartuškova
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Naše škola se od září 2018 zapojila do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Od září do začátku června bylo vysbíráno: přes 78...
ZŠ Bartuškova
Sportovní den
V pátek 22. 6. 2018 se konal na prvním stupni sportovní den. Do soutěží se mohly zapojit všechny děti z prvního stupně. V každé...
ZŠ Bartuškova
Sběr papíru
V úterý 19. června 2018 se uskutečnila poslední sběrová akce ve školním roce 2017/2018. Celkem bylo sebráno 4 040 kg starého papíru...
ZŠ Bartuškova
Intenational Cup 2018 v italském Cesenaticu
Ve dnech 8.–10. 6. 2018 se konal v italském Cesenaticu závod TeamGym International Cup 2018. Celkem se zúčastnily 4 státy...
ZŠ Bartuškova

Školní družina a školní klub

Vychovatelky školní družiny:

telefon : 733 713 776

Jiřina Mařanová (vedoucí vychovatelka)
mail: maranova@zsbartuskova.cz

Jindřiška Valdmanová
mail: valdmanova@zsbartuskova.cz

Eliška Klinerová
mail: klinerova@zsbartuskova.cz

Karla Kocourková
mail: kocourkova@zsbartuskova.cz

Věra Sobotková


Provoz školní družiny:

Provoz školní družiny je ráno 6:00 - 7:25 a odpoledne hned po skončení vyučování do 16:00.

Docházka: pro žáky, kteří budou přijati, je docházka povinná. Mimořádné uvolnění (jiný odchod, než je uveden na zápisním lístku) je nutno sdělit písemně, a to na samostatném papíře, ( z důvodu zakládání omluvenek). Pokud dítě vyzvedáváte po obědě, prosím oznamte to vychovatelce. Žáci nemohou být uvolňování na základě telefonátu či SMS.

Žádáme rodiče, aby si děti ze ŠD nevyzvedávali v době od 13:00 do 14:00 z důvodu pobytu venku.


Poplatky: poplatek za ŠD je 150,-Kč za měsíc. Pokud chodí dítě pouze do kroužku poplatek činí 100Kč za měsíc. Vybírat budeme 600,-Kč za září – prosinec do konce září. 900,-Kč za leden – červen do konce ledna.
Pokud je zaplacený poplatek za ŠD, může dítě navštěvovat libovolný počet kroužků. Kapacita kroužků je omezená, přihlaste děti co nejdříve.
Kroužek Keramika a Šperkovnička bude navíc zpoplatněn 20Kč hodina/ žák na materiál a pomůcky.
Činnost kroužků bude zahájena 2.října 2017.
Donést: prosíme, aby děti přinesly deníček, podepsaný ručník. Děti mohou mít v šatně převlečení na hřiště.

Pokud bude stav ŠD a kroužků naplněn, bude každý další zájemce projednáván individuálně s ředitelem školy.


Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018:

 Den  Název kroužku  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Pondělí  Flétna  hra na flétnu
 hudební nauka
 Jiřina Mařanová  14.00-16.00
 Gymnatika pokročilí  3.-5 . ročník  Eliška Klinerová  15.00-16.00
 Plavání  základy plavání, hry  Karla Kocourková  15.00-16.00
 Informatika  internet, základy PC  Jindřiška Valdmanová  15.00-16.25
 Úterý  Keramika  práce s keramickou hlínou  Karla Kocourková  14.00-15.30
 Plavání pokročilí  plavecký trénink  Eliška Klinerová  15.00-16.00
 Overbal  cvičení na míčích, na nářadí  Jindřiška Valdmanová  14.30-15.30
 Středa  Šikulka 1.-2.roč práce s materiálem, přírodniny  Jindřiška Valdmanová  14.00-15.00
 Gymnastika začátečníci  1.-2. ročník  Eliška Klinerová  15.00-16.00
 Plavání  hry ve vodě, plavecké styly  Jindřiška Valdmanová  15.00-16.00
 Turistický  poznávání okolí  Karla Kocourková  14.00-16.00
 Šikulka 3.-4.roč  práce s materiálem, přírodniny, papír atd.  Jiřina Mařanová  14.00-15.30
 Čtvrtek  Keramika  práce s keramickou hlínou  Jindřiška Valdmanová  15.00-16.25
 Šperkovnička
 výroba šperků, doplňků
 sudý t. 1.roč.
 lichý t. 2.-3. roč.
 Karla Kocourková  14.30-16.00
 Pátek  Keramika  práce s keramickou hlínou  Jiřina Mařanová  14.00-15.00


Nabídka zájmových kroužků školního klubu ve školním roce 2017/2018:

 Den  Název kroužku  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Pondělí  Praktika z matematiky 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Zdena Svobodová  13.30-14.30
 Úterý
 Praktika z matematiky 9.B
 opak. učiva k přij. zkouškám
 Mgr. Jana Bradová
 13.30-14.30
 Praktika z Čj 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Marie Křivánková  13.30-14.30
 Modelářství  letecké modely  Mgr. Milan Sedlák  13.30-15.30
 Náboženství  1.-3. ročník  Ing. Libuše Štěpničková  13.00-14.00
 Náboženství  4.-9. ročník  Ing. Libuše Štěpničková  14.00-15.00
 Středa
 Praktika z Čj 9.B  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Ilona Uhlířová  13.30-14.30
 Stavíme a tvoříme 5.-7. r.  stavění ze stavebnice TEIFOC a MERKUR  Mgr. Daniel Bernardi
 13.30-14.30
 Modelářství  letecké modely  Mgr. Milan Sedlák  13.30-15.30


Nabídka zájmových sportovních kroužků organizovaných Nadací Agrofert ve školním roce 2017/2018:

 Den  Kroužek  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Pondělí  Míčové hry  přehazovaná, vybíjená, základy volejbalu
 3.-5. ročník
 Mgr. Josef Ondráček  13.15-14.15
 Fotbal  základy hry, pravidla hry, zápasy
 1.-3. ročník
 Mgr. Michal Pacholík  13.30-14.30
 Aerobik  nácvik sestav, příprava na soutěže
 5.-9. ročník
 Mgr. Vladimíra Pánková  14.45-15.45
 Úterý
 Florbal
 základy florbalu
 1.-2. ročník
 Mgr. Daniel Bernardi
 13.30-14.30
 Středa
 Florbal
 zdokonalování hry, pravidla florbalu, soutěže
 6.-9. ročník
 Mgr. Daniel Bernardi
 6.30-7.30
 Fotbal  základy hry, pravidla hry, zápasy
 4.-5. ročník
 Mgr. Michal Pacholík  13.30-14.30
 Plavání  plavecké styly
 5.-8. ročník
 Mgr. Josef Ondráček  13.30-14.30
 Florbal  zdokonalování hry, pravidla florbalu
 3.-5. ročník
 Mgr. Daniel Bernardi  13.40-14.40
 Pátek  Biatlon  atletika, střelba ze vzduchovky na terč, cyklistika
 6.-9. ročník
 Mgr. Pavlína Šabatová  13.30-14.30
 Aerobik  nácvik sestav, příprava na soutěže
 5.-9. ročník
 Mgr. Vladimíra Pánková  13.45-14.45

 
Foto dne

 
Červenec 2018
ZŠ Bartuškova | předchozí mesíc
ZŠ Bartuškova | následující mesíc
 
Po Út St Čt So Ne
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Partneři školy
Gym club Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Městská knihovna Třebíč
Úřad práce
Policie ČR