Domácí úkoly jsou dle Vašeho názoru:
Anketa: 1/1
 
 
 
Aktuální informace
Krajské kolo recitace 2018
   Nikola Štorková a její nejkrásnější narozeniny míří na celostátní přehlídku. Dne 20. 4. 2018 žákyně třídy 5.A ...
ZŠ Bartuškova
Sběrová akce
         Ve středu 18. dubna 2018 se uskutečnila další sběrová akce. Celkem bylo sebráno 4 940 kg...
ZŠ Bartuškova
Pěvecká soutěž na 1. stupni
Dne 18.4. 2018 se na 1. stupni uskutečnila tradiční pěvecká soutěž. Zúčastnilo se jí 27 zpěváků z 1.- 5. tříd. Mnozí si vybrali písně...
ZŠ Bartuškova
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzděláváníČ.j.: ZŠ a MŠ TR-Ba  77/2018Ředitel Základní školy a mateřské školy Třebíč,...
ZŠ Bartuškova
Abngličtina 5.A
Video...
ZŠ Bartuškova
Pythagoriáda 2017/2018 - školní kolo
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se na naší škole konalo školní kolo 41. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda 2017/2018 pro 6., 7....
ZŠ Bartuškova
Ředitelské volno

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona, vyhlašuje pro všechny žáky školy na pondělí 30.4.2018 a na pondělí 7.5.2018 z provozních důvodů ředitelské volno.

Pro žáky 1. stupně bude v provozu školní družina, a to v době od 7 do 14 hodin.

                                                                                                 Mgr. Leoš Šeda

                                                                                                 ředitel školy

Zdravá škola

V listopadu 2003 byla ZŠ Třebíč Bartuškova přijata do sítě Škol podporujících zdraví.
Na naší „Zdravé škole“ vychází výchova ke zdraví jako důležitá součást vzdělávání žáků z následujících specifických cílů:
  • formování pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a k celoživotní odpovědnosti za podporu a ochranu svého zdraví i zdraví druhých,
  • utváření pozitivních mezilidských vztahů v rodině a ve společnosti založených na úctě, toleranci a empatii,
  • vytváření odpovědného chování vůči sobě a ostatním, přírodě a životnímu prostředí, předvídání a analyzování důsledků vlastního chování a jednání v různých situacích  (sexuální chování a kriminalita, zneužívání návykových látek, projevy násilí atd.),
  • osvojení sociálních dovedností a modelů chování, utváření mezilidských vztahů, snižování rizik v souvislosti se sociálně patologickými jevy včetně napravování chybných rozhodnutí.
Video
Obsahem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách a znalost a péče o prostředí kolem nás. Aktivity v rámci EVVO: ekologické výtvarnictví, sběr starého papíru, třídění odpadu, sběr pet lahví a víček, podávání grantových projektů na Zdravé město Třebíč, do Kraje Vysočina, MŠMT i dalších institucí, Veletrh zdraví,... Více

Fotogalerie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Foto dne

 
Duben 2018
ZŠ Bartuškova | předchozí mesíc
ZŠ Bartuškova | následující mesíc
 
Po Út St Čt So Ne
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Čtvrtletní pedagogická rada
Datum zahájení: 10.04.2018
11
12
První kolo přijímacích zkoušek na střední školy
Datum zahájení: 12.04.2018
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Partneři školy
Gym club Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Městská knihovna Třebíč
Zdravá město Třebíč
Úřad práce
Studentský parlament Třebíč
Policie ČR