Čeho byste se vzdali, kdybyste museli?
Anketa: 1/1
 
 
 
Aktuální informace
Sběr papíru
V úterý 16. ledna 2018 proběhla v naší škole další sběrová akce. Celkem bylo sebráno 5 700 kg starého papíru v celkové...
ZŠ Bartuškova
Turnaj ve vybíjené
V pondělí 8.1.2018 se konal turnaj 4. ročníků ve vybíjené. Hrálo se systémem každý s každým. Turnaj byl napínavý...
ZŠ Bartuškova
Soutěž Puzzle
Dne 17. října se konala  na I.stupni soutěž ve skládání ...
ZŠ Bartuškova
Vánoční dílny
Již tradičně proběhly 12. 12. 2017 na 1. stupni Vánoční dílny. Děti vyráběly dárečky pro své nejbližší. Každý si vybral jednu...
ZŠ Bartuškova
Sběr papíru
V úterý 12. prosince 2017 se uskutečnila další sběrová akce. Celkem bylo sebráno 8 340 kg starého papíru v celkové hodnotě 20...
ZŠ Bartuškova
Školní kolo recitační soutěže 2017
Dne 30.11. 2017 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Všem žákům děkujeme za účast. Jejich letošní výkony byly vynikající.1....
ZŠ Bartuškova

Zdravá škola

V listopadu 2003 byla ZŠ Třebíč Bartuškova přijata do sítě Škol podporujících zdraví.
Na naší „Zdravé škole“ vychází výchova ke zdraví jako důležitá součást vzdělávání žáků z následujících specifických cílů:
  • formování pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a k celoživotní odpovědnosti za podporu a ochranu svého zdraví i zdraví druhých,
  • utváření pozitivních mezilidských vztahů v rodině a ve společnosti založených na úctě, toleranci a empatii,
  • vytváření odpovědného chování vůči sobě a ostatním, přírodě a životnímu prostředí, předvídání a analyzování důsledků vlastního chování a jednání v různých situacích  (sexuální chování a kriminalita, zneužívání návykových látek, projevy násilí atd.),
  • osvojení sociálních dovedností a modelů chování, utváření mezilidských vztahů, snižování rizik v souvislosti se sociálně patologickými jevy včetně napravování chybných rozhodnutí.
Video
Obsahem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách a znalost a péče o prostředí kolem nás. Aktivity v rámci EVVO: ekologické výtvarnictví, sběr starého papíru, třídění odpadu, sběr pet lahví a víček, podávání grantových projektů na Zdravé město Třebíč, do Kraje Vysočina, MŠMT i dalších institucí, Veletrh zdraví,... Více

Fotogalerie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Foto dne

 
Leden 2018
ZŠ Bartuškova | předchozí mesíc
ZŠ Bartuškova | následující mesíc
 
Po Út St Čt So Ne
1
2
Talentové přijímací zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
Datum zahájení: 02.01.2018
3
Zahájení výuky po vánočních prázdninách
Datum zahájení: 03.01.2018
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Talentové přijímací zkoušky na konzervatoře
Datum zahájení: 15.01.2018
16
17
18
19
20
21
22
23
Klasifikační pedagogická rada
Datum zahájení: 23.01.2018
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Partneři školy
Gym club Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Městská knihovna Třebíč
Zdravá město Třebíč
Úřad práce
Studentský parlament Třebíč
Policie ČR