Přejeme pěkné prázdniny
 
 
 
Aktuální informace
Přehled sešitů a pomůcek potřebných pro výuku na školní rok 2018/2019
ZŠ Bartuškova
Anonymní e-poradna pro děti a rodiče pana psychologa Krpouna
Pro děti a rodiče třebíčských škol je k dispozici anonymní e-poradna pana psychologa Krpouna. Služba je...
ZŠ Bartuškova
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Naše škola se od září 2018 zapojila do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Od září do začátku června bylo vysbíráno: přes 78...
ZŠ Bartuškova
Sportovní den
V pátek 22. 6. 2018 se konal na prvním stupni sportovní den. Do soutěží se mohly zapojit všechny děti z prvního stupně. V každé...
ZŠ Bartuškova
Sběr papíru
V úterý 19. června 2018 se uskutečnila poslední sběrová akce ve školním roce 2017/2018. Celkem bylo sebráno 4 040 kg starého papíru...
ZŠ Bartuškova
Intenational Cup 2018 v italském Cesenaticu
Ve dnech 8.–10. 6. 2018 se konal v italském Cesenaticu závod TeamGym International Cup 2018. Celkem se zúčastnily 4 státy...
ZŠ Bartuškova

Zdravá škola

V listopadu 2003 byla ZŠ Třebíč Bartuškova přijata do sítě Škol podporujících zdraví.
Na naší „Zdravé škole“ vychází výchova ke zdraví jako důležitá součást vzdělávání žáků z následujících specifických cílů:
  • formování pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a k celoživotní odpovědnosti za podporu a ochranu svého zdraví i zdraví druhých,
  • utváření pozitivních mezilidských vztahů v rodině a ve společnosti založených na úctě, toleranci a empatii,
  • vytváření odpovědného chování vůči sobě a ostatním, přírodě a životnímu prostředí, předvídání a analyzování důsledků vlastního chování a jednání v různých situacích  (sexuální chování a kriminalita, zneužívání návykových látek, projevy násilí atd.),
  • osvojení sociálních dovedností a modelů chování, utváření mezilidských vztahů, snižování rizik v souvislosti se sociálně patologickými jevy včetně napravování chybných rozhodnutí.
Video
Obsahem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách a znalost a péče o prostředí kolem nás. Aktivity v rámci EVVO: ekologické výtvarnictví, sběr starého papíru, třídění odpadu, sběr pet lahví a víček, podávání grantových projektů na Zdravé město Třebíč, do Kraje Vysočina, MŠMT i dalších institucí, Veletrh zdraví,... Více

Fotogalerie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Foto dne

 
Červenec 2018
ZŠ Bartuškova | předchozí mesíc
ZŠ Bartuškova | následující mesíc
 
Po Út St Čt So Ne
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Partneři školy
Gym club Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Městská knihovna Třebíč
Úřad práce
Policie ČR