Přejeme pěkné prázdniny
 
 
 
Aktuální informace
Přehled sešitů a pomůcek potřebných pro výuku na školní rok 2018/2019
ZŠ Bartuškova
Anonymní e-poradna pro děti a rodiče pana psychologa Krpouna
Pro děti a rodiče třebíčských škol je k dispozici anonymní e-poradna pana psychologa Krpouna. Služba je...
ZŠ Bartuškova
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Naše škola se od září 2018 zapojila do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Od září do začátku června bylo vysbíráno: přes 78...
ZŠ Bartuškova
Sportovní den
V pátek 22. 6. 2018 se konal na prvním stupni sportovní den. Do soutěží se mohly zapojit všechny děti z prvního stupně. V každé...
ZŠ Bartuškova
Sběr papíru
V úterý 19. června 2018 se uskutečnila poslední sběrová akce ve školním roce 2017/2018. Celkem bylo sebráno 4 040 kg starého papíru...
ZŠ Bartuškova
Intenational Cup 2018 v italském Cesenaticu
Ve dnech 8.–10. 6. 2018 se konal v italském Cesenaticu závod TeamGym International Cup 2018. Celkem se zúčastnily 4 státy...
ZŠ Bartuškova

Sportovní třídy

Nabízíme možnost výuky ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na:

Historie sportovních tříd

Sportovní třídy mají na naší škole již více jak desetiletou tradici. Třídní kolektivy se snažíme organizovat na přání rodičů tak, aby ve třídách byli zařazeni chlapci i dívky. První sportovní třída zaměřená na fotbal a plavání vznikla v roce 1996. Tvořilo ji celkem 31 žáků, z toho 22 chlapců fotbalistů a 9 dívek, které se věnovaly plavání.

Od roku 2002 došlo k navázání spolupráce s oddílem sportovní gymnastiky TJ BOPO Třebíč a k zařazení sportovních gymnastek a gymnastů do sportovních tříd. Od 1. 1. 2013 se oddíl sportovní gymnastiky osamostatnil a odešel od TJ BOPO Třebíč. Nyní můžete znát třebíčské sportovní gymnastky pod názvem Gym club Třebíč.

Do sportovních tříd přijímáme všechny děti se zájmem o sport, mladí sportovci mohou být členy různých sportovních klubů.

V současné době jsou otevřeny na naší škole čtyři sportovní třídy (6.-9.ročník), ve kterých jsou soustředěny děti se zaměřením nejen na fotbal, gymnastiku a plavání, ale i například atletiku, florbal...

Cíle sportovních tříd
 • přivést ke sportu co nejvíce dětí z Třebíče a okolí
 • dát možnost hodnotně využít volný čas v odpoledních hodinách
 • působit jako prevence proti drogám, alkoholu, násilí
 • upevňovat a rozvíjet u dětí samostatnost, odpovědnost, sebeovládání a schopnost překonávat překážky v běžném životě
 • umožnit každému plně rozvinout svůj talent

Výhody studia ve sportovních třídách
 • návaznost výuky a tréninkového procesu pro žáky
 • možnost individuálních učebních plánů
 • individuální přístup při řešení kázeňských a prospěchových problémů v součinnosti s rodiči, trenéry a vyučujícími
 • pravidelná účast žáků v okresních, krajských, republikových a mezinárodních sportovních turnajích a soutěžích

Nabízíme a zajišťujeme
 • pět hodin tělesné výchovy týdně
  • 2 hodiny sportovní trénink
  • 1 hodina plavání (regenerace)
  • 1 hodina sportovní hry (košíková, florbal ...)
  • 1 hodina koordinační cvičení, gymnastika, balancování
 • děti trénují pod vedeních zkušených učitelů TV, kteří jsou též odbornými trenéry s požadovanou trenérskou kvalifikací
 • zvýšený počet hodin TV není rozhodně na úkor ostatních vyučovacích předmětů, což dokládá i úspěšnost přijetí žáků sportovních tříd na střední školy
 • velmi dobré a kvalitní sportovní zázemí – 2 tělocvičny, relaxační tělocvična, bazén, fotbalové hřiště s umělým povrchem, víceúčelové hřiště, tenisové kurty, dopravní hřiště
 • velmi dobré kvalitní zázemí pro školní výuku – školní knihovna, počítače, interaktivní tabule, školní zahrada
 • sportovní třídy fungují díky velké podpoře vedení školy, celého učitelského sboru a sportovních oddílů , se kterými úzce spolupracujeme
 
Foto dne

 
Červenec 2018
ZŠ Bartuškova | předchozí mesíc
ZŠ Bartuškova | následující mesíc
 
Po Út St Čt So Ne
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Partneři školy
Gym club Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Městská knihovna Třebíč
Úřad práce
Policie ČR