Domácí úkoly jsou dle Vašeho názoru:
Anketa: 1/1
 
 
 
Aktuální informace
Krajské kolo recitace 2018
   Nikola Štorková a její nejkrásnější narozeniny míří na celostátní přehlídku. Dne 20. 4. 2018 žákyně třídy 5.A ...
ZŠ Bartuškova
Sběrová akce
         Ve středu 18. dubna 2018 se uskutečnila další sběrová akce. Celkem bylo sebráno 4 940 kg...
ZŠ Bartuškova
Pěvecká soutěž na 1. stupni
Dne 18.4. 2018 se na 1. stupni uskutečnila tradiční pěvecká soutěž. Zúčastnilo se jí 27 zpěváků z 1.- 5. tříd. Mnozí si vybrali písně...
ZŠ Bartuškova
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzděláváníČ.j.: ZŠ a MŠ TR-Ba  77/2018Ředitel Základní školy a mateřské školy Třebíč,...
ZŠ Bartuškova
Abngličtina 5.A
Video...
ZŠ Bartuškova
Pythagoriáda 2017/2018 - školní kolo
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se na naší škole konalo školní kolo 41. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda 2017/2018 pro 6., 7....
ZŠ Bartuškova
Ředitelské volno

Ředitel školy oznamuje, že v souladu s § 24 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona, vyhlašuje pro všechny žáky školy na pondělí 30.4.2018 a na pondělí 7.5.2018 z provozních důvodů ředitelské volno.

Pro žáky 1. stupně bude v provozu školní družina, a to v době od 7 do 14 hodin.

                                                                                                 Mgr. Leoš Šeda

                                                                                                 ředitel školy

Sportovní třídy

Nabízíme možnost výuky ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na:

Historie sportovních tříd

Sportovní třídy mají na naší škole již více jak desetiletou tradici. Třídní kolektivy se snažíme organizovat na přání rodičů tak, aby ve třídách byli zařazeni chlapci i dívky. První sportovní třída zaměřená na fotbal a plavání vznikla v roce 1996. Tvořilo ji celkem 31 žáků, z toho 22 chlapců fotbalistů a 9 dívek, které se věnovaly plavání.

Od roku 2002 došlo k navázání spolupráce s oddílem sportovní gymnastiky TJ BOPO Třebíč a k zařazení sportovních gymnastek a gymnastů do sportovních tříd. Od 1. 1. 2013 se oddíl sportovní gymnastiky osamostatnil a odešel od TJ BOPO Třebíč. Nyní můžete znát třebíčské sportovní gymnastky pod názvem Gym club Třebíč.

Do sportovních tříd přijímáme všechny děti se zájmem o sport, mladí sportovci mohou být členy různých sportovních klubů.

V současné době jsou otevřeny na naší škole čtyři sportovní třídy (6.-9.ročník), ve kterých jsou soustředěny děti se zaměřením nejen na fotbal, gymnastiku a plavání, ale i například atletiku, florbal...

Cíle sportovních tříd
 • přivést ke sportu co nejvíce dětí z Třebíče a okolí
 • dát možnost hodnotně využít volný čas v odpoledních hodinách
 • působit jako prevence proti drogám, alkoholu, násilí
 • upevňovat a rozvíjet u dětí samostatnost, odpovědnost, sebeovládání a schopnost překonávat překážky v běžném životě
 • umožnit každému plně rozvinout svůj talent

Výhody studia ve sportovních třídách
 • návaznost výuky a tréninkového procesu pro žáky
 • možnost individuálních učebních plánů
 • individuální přístup při řešení kázeňských a prospěchových problémů v součinnosti s rodiči, trenéry a vyučujícími
 • pravidelná účast žáků v okresních, krajských, republikových a mezinárodních sportovních turnajích a soutěžích

Nabízíme a zajišťujeme
 • pět hodin tělesné výchovy týdně
  • 2 hodiny sportovní trénink
  • 1 hodina plavání (regenerace)
  • 1 hodina sportovní hry (košíková, florbal ...)
  • 1 hodina koordinační cvičení, gymnastika, balancování
 • děti trénují pod vedeních zkušených učitelů TV, kteří jsou též odbornými trenéry s požadovanou trenérskou kvalifikací
 • zvýšený počet hodin TV není rozhodně na úkor ostatních vyučovacích předmětů, což dokládá i úspěšnost přijetí žáků sportovních tříd na střední školy
 • velmi dobré a kvalitní sportovní zázemí – 2 tělocvičny, relaxační tělocvična, bazén, fotbalové hřiště s umělým povrchem, víceúčelové hřiště, tenisové kurty, dopravní hřiště
 • velmi dobré kvalitní zázemí pro školní výuku – školní knihovna, počítače, interaktivní tabule, školní zahrada
 • sportovní třídy fungují díky velké podpoře vedení školy, celého učitelského sboru a sportovních oddílů , se kterými úzce spolupracujeme
 
Foto dne

 
Duben 2018
ZŠ Bartuškova | předchozí mesíc
ZŠ Bartuškova | následující mesíc
 
Po Út St Čt So Ne
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Čtvrtletní pedagogická rada
Datum zahájení: 10.04.2018
11
12
První kolo přijímacích zkoušek na střední školy
Datum zahájení: 12.04.2018
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Partneři školy
Gym club Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Městská knihovna Třebíč
Zdravá město Třebíč
Úřad práce
Studentský parlament Třebíč
Policie ČR