Čeho byste se vzdali, kdybyste museli?
Anketa: 1/1
 
 
 
Aktuální informace
Sběr papíru
V úterý 16. ledna 2018 proběhla v naší škole další sběrová akce. Celkem bylo sebráno 5 700 kg starého papíru v celkové...
ZŠ Bartuškova
Turnaj ve vybíjené
V pondělí 8.1.2018 se konal turnaj 4. ročníků ve vybíjené. Hrálo se systémem každý s každým. Turnaj byl napínavý...
ZŠ Bartuškova
Soutěž Puzzle
Dne 17. října se konala  na I.stupni soutěž ve skládání ...
ZŠ Bartuškova
Vánoční dílny
Již tradičně proběhly 12. 12. 2017 na 1. stupni Vánoční dílny. Děti vyráběly dárečky pro své nejbližší. Každý si vybral jednu...
ZŠ Bartuškova
Sběr papíru
V úterý 12. prosince 2017 se uskutečnila další sběrová akce. Celkem bylo sebráno 8 340 kg starého papíru v celkové hodnotě 20...
ZŠ Bartuškova
Školní kolo recitační soutěže 2017
Dne 30.11. 2017 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Všem žákům děkujeme za účast. Jejich letošní výkony byly vynikající.1....
ZŠ Bartuškova

Sportovní třídy

Nabízíme možnost výuky ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na:

Historie sportovních tříd

Sportovní třídy mají na naší škole již více jak desetiletou tradici. Třídní kolektivy se snažíme organizovat na přání rodičů tak, aby ve třídách byli zařazeni chlapci i dívky. První sportovní třída zaměřená na fotbal a plavání vznikla v roce 1996. Tvořilo ji celkem 31 žáků, z toho 22 chlapců fotbalistů a 9 dívek, které se věnovaly plavání.

Od roku 2002 došlo k navázání spolupráce s oddílem sportovní gymnastiky TJ BOPO Třebíč a k zařazení sportovních gymnastek a gymnastů do sportovních tříd. Od 1. 1. 2013 se oddíl sportovní gymnastiky osamostatnil a odešel od TJ BOPO Třebíč. Nyní můžete znát třebíčské sportovní gymnastky pod názvem Gym club Třebíč.

Do sportovních tříd přijímáme všechny děti se zájmem o sport, mladí sportovci mohou být členy různých sportovních klubů.

V současné době jsou otevřeny na naší škole čtyři sportovní třídy (6.-9.ročník), ve kterých jsou soustředěny děti se zaměřením nejen na fotbal, gymnastiku a plavání, ale i například atletiku, florbal...

Cíle sportovních tříd
 • přivést ke sportu co nejvíce dětí z Třebíče a okolí
 • dát možnost hodnotně využít volný čas v odpoledních hodinách
 • působit jako prevence proti drogám, alkoholu, násilí
 • upevňovat a rozvíjet u dětí samostatnost, odpovědnost, sebeovládání a schopnost překonávat překážky v běžném životě
 • umožnit každému plně rozvinout svůj talent

Výhody studia ve sportovních třídách
 • návaznost výuky a tréninkového procesu pro žáky
 • možnost individuálních učebních plánů
 • individuální přístup při řešení kázeňských a prospěchových problémů v součinnosti s rodiči, trenéry a vyučujícími
 • pravidelná účast žáků v okresních, krajských, republikových a mezinárodních sportovních turnajích a soutěžích

Nabízíme a zajišťujeme
 • pět hodin tělesné výchovy týdně
  • 2 hodiny sportovní trénink
  • 1 hodina plavání (regenerace)
  • 1 hodina sportovní hry (košíková, florbal ...)
  • 1 hodina koordinační cvičení, gymnastika, balancování
 • děti trénují pod vedeních zkušených učitelů TV, kteří jsou též odbornými trenéry s požadovanou trenérskou kvalifikací
 • zvýšený počet hodin TV není rozhodně na úkor ostatních vyučovacích předmětů, což dokládá i úspěšnost přijetí žáků sportovních tříd na střední školy
 • velmi dobré a kvalitní sportovní zázemí – 2 tělocvičny, relaxační tělocvična, bazén, fotbalové hřiště s umělým povrchem, víceúčelové hřiště, tenisové kurty, dopravní hřiště
 • velmi dobré kvalitní zázemí pro školní výuku – školní knihovna, počítače, interaktivní tabule, školní zahrada
 • sportovní třídy fungují díky velké podpoře vedení školy, celého učitelského sboru a sportovních oddílů , se kterými úzce spolupracujeme
 
Foto dne

 
Leden 2018
ZŠ Bartuškova | předchozí mesíc
ZŠ Bartuškova | následující mesíc
 
Po Út St Čt So Ne
1
2
Talentové přijímací zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
Datum zahájení: 02.01.2018
3
Zahájení výuky po vánočních prázdninách
Datum zahájení: 03.01.2018
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Talentové přijímací zkoušky na konzervatoře
Datum zahájení: 15.01.2018
16
17
18
19
20
21
22
23
Klasifikační pedagogická rada
Datum zahájení: 23.01.2018
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Partneři školy
Gym club Třebíč
Fotbalová škola Třebíč
Městská knihovna Třebíč
Zdravá město Třebíč
Úřad práce
Studentský parlament Třebíč
Policie ČR